TRÍ TUỆ TỎA SÁNG

Chúng tôi hướng tới xây dựng các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng quản trị doanh nghiệp, hệ thống chứng thực số, chữ ký số, ứng dụng cho các khu vực hành chính, đồng thời phát triển thiết bị IoTs và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và thế giới dựa trên nền tảng đội ngũ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

Được 1702+ khách hàng tin tưởng

Xuất sắc - Khác biệt - Sáng tạo - Thích ứng

  • 174+ Công ty
  • 4+ Tập đoàn
  • 8+ Dự án

CÁC SẢN PHẨM

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Thương mại điện tử

SAP S/4 HANA, SAP Business One/ MES (Manufacturing Execution System)/ iVend Retail/ Power BI

Internet Vạn vật

Thiết kế và lắp ráp mạch về phòng cháy chữa cháy, ổ điện thông minh

Trí tuệ nhân tạo

Camera an ninh thông minh/ Nhận diện khuôn mặt/ Lưu vết đa đối tượng

Gia công phần mềm

Cung cấp giải pháp để làm theo Project-Base, Time & Material và Offshore cho khách hàng

CÔNG NGHỆ TUỆ MINH

Chúng tôi hướng tới xây dựng các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng quản trị doanh nghiệp, hệ thống chứng thực số, chữ ký số, ứng dụng cho các khu vực hành chính, đồng thời phát triển thiết bị IoTs và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và thế giới dựa trên nền tảng đội ngũ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

“ Trở thành công ty công nghệ cung cấp dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo, IoTs và in 3D hàng đầu việt nam, góp phần xây dựng đất nước, đem lại cho mỗi thành viên phát triển tài năng tốt nhất, một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần ”

2022 - Xây dựng công ty theo tiêu chuẩn CMMI Level 5 2025 - Nghiên cứu các công nghệ lõi tương lai 2030 - Đưa công ty vượt ra ngoài Việt Nam

Năm 2020 Doanh thu 20 tỷ 20 nhân sự Triển khai tại 02 tập đoàn

faq image

Đối tác

Bài viết

Vui mừng để có thể cùng các bạn chia sẻ những kiến thức, học thuật, nền tảng để áp dụng trong quy trình quản lý dự án, phát triển dự án outsourcing.

ĐỘI NGŨ

Yếu tố then chốt để tạo nên thành công của một sản phẩm là con người. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy phát triển sản phẩm.

ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI